Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Jukola 2004


Jukola- og Venlakavlen arrangeres i år i Jämi (Finland) 19.-20.juni. Tyrving kommer enten til å benytte Jacobs-O-Reiser eller PWT-travel sitt reiseopplegg. Hovedopplegget blir med buss og båt (evt fly t/r Stockholm og buss/båt derfra). Det blir også mulig å reise med fly t/r Tampere, men da må man ordne reiseopplegget selv. Klubben dekker billigste reisemåte for de som kvalifiserer deg for 1.lagene for herrer og damer. Løpere på 2.laget må dekke reisen selv. Startkontingent dekkes av klubben for alle.

Tyrving satser på å stille 2 herrelag og 1 damelag. I tillegg blir det med 1-2 lagleder(e) som ikke skal løpe. Det er gafling på samtlige etapper i begge klassene. Påmelding til Jukola/Venla gjøres som for vanlige løp til Kirsten Larsen, mens påmelding til reiseopplegg gjøres til sportskomiteen. Mer info finnes på Jukolas nettsider.

Etappefordeling:

Jukola
Start: lørdag kl.23.30
Målgang: søndag kl.6.23

1 Gafflet Skymning 13,7 - 13,8 km 72 min
2 Gafflet Skymning/Natt 13,6 - 13,7 km 72 min
3 Gafflet Natt/Gryning 14,8 - 14,9 km 81 min
4 Gafflet Gryning 8,4 - 8,5 km 36 min
5 Gafflet Dag 8,4 - 8,5 km 35 min
6 Gafflet Dag 11,8 - 12,0 km 61 min
7 Gafflet Dag 15,5 - 15,7 km 77 min

Venla
Start: lørdag kl.15.30
Målgang: lørdag kl.18.06

1 Gafflet 7,7 - 7,8 km 39 min
2 Gafflet 7,6 - 7,7 km 39 min
3 Gafflet 6,3 - 6,4 km 34 min
4 Gafflet 8,3 - 8,4 km 44 min


Kart:
Målestokk: 1:10 000
Ekvidistanse: 2,5 meter
6 farger i henhold til IOFs norm
Trykket 2003/04

Internertside: www.jukola2004.net

Reiseopplegg:
Avreise med buss på morgenen fredag 18.juni fra Sandvika eller Oslo. Buss til Stockholm, og båt fra Stockholm til Åbo. Det er også mulig å fly t/r Oslo-Stockholm og komme på reiseopplegget i Stockholm. Buss videre fra Åbo til Jämi lørdag morgen, med ankomst samlingsplass i god tid til damestarten. Hjemreise søndag morgen med buss til Åbo, og båt fra Åbo til Stockholm. Buss (evt fly) hjem fra Stockholm mandag morgen.

Det er også mulig å fly Oslo (Torp) - Stockholm (Skavsta) - Tampere med RyanAir, men da må reiseopplegget organiseres og ordnes av løperne selv. De som benytter seg av denne muligheten og kvalifiserer seg for 1.laget, kan få dekket flybillett for beløp tilsvarende billigste reisemåte. Andre utgifter i forbindelse med reisen må dekkes av løperne selv.

Økonomi:
Klubben dekker billigste reisemåte for de som kvalifiserer deg for 1.lagene for herrer og damer. Løpere på 2.laget må dekke reisen selv. Startkontingent dekkes av klubben for alle. I begge tilfeller gjelder dette kun der løperen følger klubbens reiseopplegg. De som reise med fly på eget initiativ og kvalifiserer seg for 1.laget, kan få dekket flybillett for beløp tilsvarende billigste reisemåte. Andre utgifter i forbindelse med reisen må dekkes av løperen selv.
(10.01.2004)


!