Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Vårstafetten

2004-04-16 21:10:48

H13-16

3 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etp3Espen
2.etp3Bjørn E
3.etp3Harald
Lag 2
1.etp3Mathias
2.etp3Bjørn Thomas
3.etp3Sverre

D13-16

3 etapper, 1 lag
Lag 1
1.etp3Ida
2.etp3Anniken
3.etp3Ingrid S

H-åpen

5 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etp5Carl W Kaas
2.etp5Morten Christophersen
3.etp5Anders Tiltnes
4.etp5Frode Balchen
5.etp6.5Nicholas Morgan
Lag 2
1.etp5Inge Gunnes
2.etp5Morten Nilstad Pettersen
3.etp5Geir Hoff
4.etp5Christian Holmboe
5.etp6.5Frode Konst Res Henning Spjelkavik

D-åpen

4 etapper, 1 lag
Lag 1
1.etp3.4Dagrun
2.etp3.4Sunniva
3.etp3.4Anne
4.etp5Zsuzsa

D120

3 etapper, 1 lag
Lag 1
1.etp3.3Wenche Hultgreen
2.etp3.3Kari Øverøyen
3.etp3.3Kjersti Skantze Res: Nina Kolberg

H130

3 etapper, 3 lag
Lag 1
1.etp4Per Kristian Ekeberg
2.etp4Eivind Hoff
3.etp4Terje Mathisen
Lag 2
1.etp4Bjørn Henning Grandal
2.etp4Alf Pettersen
3.etp4Svein Jacobsen
Lag 3
1.etp4Per Øhlckers
2.etp4Arne Tiltnes
3.etp4Olav Nipen

H170

3 etapper, 2 lag
Lag 1
1.etp3.3Kjell G Røkke
2.etp3.3Dag Kolberg
3.etp3.3Jørgen Holmboe sum 171
Lag 2
1.etp3.3Ivar Opsahl stnr 519
2.etp3.3Helge Lye
3.etp3.3Hasse Bergstrøm sum 173

!