Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Kjøpe Tyrving-tøy


O-tøy: Draktansvarlig er Nina Kolberg, tlf: 6756 0696(p) / 9202 6314 (m); hun har Tyrving-kolleksjonen fra Noname hjemme i Jansveien 17, 1354 Bærums Verk. Trenger du løpstøy o.l. kontakter du Nina for å avtale tid for å handle, eller for å få levert på o-løp eller trening. Med tøyet får du en giro for rask innbetaling.

Overtrekks-tøy: Orientering og Friidrett har nå felles design; 2 modeller fra Noname. Disse lagres på Nadderud stadion og kan kjøpes via Kirsten Larsen, tlf. 9185 4384 (m).

Elitegruppa, samt løpere på 1.lag i alle senior- og juniorstafetter, skal løpe med tøy fra Noname i alle konkurranser (unntak gjelder Tyrving strømper). Alle medlemmer i Tyrving anmodes om å løpe med tøy fra Noname i flest mulig konkurranser.

Sponsormerker:

Dette gjelder ALLE Tyrvingmedlemmer for sesongen 2008!

Sponsormerker bør være på plass til de første vårløpene, eller så fort som mulig. Løpere som får dekket startkontingenter eller andre kostnader av Tyrving skal ha korrekte sponsormerker på overtrekkstøyet og løpstøyet før de får dekket noen kostnader av Tyrving. Sponsormerker vil bli lagt frem på de første Tyrvingtreningene etter påske (og enkelte løp ved henvendelse til Morten Christophersen) eller man kan få de av Morten Christophersen (etter hvert Nina Kolberg, der man også får kjøpt Tyrvingtøy).

Sponsormerker skal kun settes på overtrekkstøy, samt gammelt Tyrvingtøy som ikke har påtrykte sponsormerker.

Nye løpsoverdeler med korrekte sponsormerker trykket på tøyet er nå til salgs hos Nina Kolberg. Siden vi skifter sponsorer med jevne mellomrom, anbefales det at man ikke kjøper mer enn en løpsoverdel nå, fordi det kan bli nye løpsoverdeler med korrekte sponsormerker igjen neste år.

De eneste som MÅ løpe med nye drakter med korrekte sponsormerker er de som har eliteavtale, løper NM, CraftCup i eliteklassene eller på 1.laget for senior herrer/damer i stafetter.

Plassering av sponsormerker

Alle Tyrving-løpere

1) Venstre side (samme side som Tyrvinglogoet)

Profier-merke 2 cm under Tyrving, sentrert i forhold til Tyrving

2) Høyre side

Din Baker-merke i kant med nedre del av og like langt fra glidelås som Tyrving på motsatt side,

Byggeriet 1 cm over Din Baker-merke og sentrert

Tyrvings satsende seniorer, juniorer, ungdommer og alle løpere med elite- eller treneravtale:

1) Venstre side (samme side som Tyrvinglogoet)

Profier-merke under Tyrving, sentrert i forhold til Tyrving og i kant med øvre del av Din Baker på motsatt side.

2) Høyre side

Milslukern-merke i kant med nedre del av og like langt fra glidelås som Tyrving-merke på motsatt side,

Din Baker-merke 1 cm under Milslukern og i kant på høyre side (mot armen/siden),

Maxim-merke 1 cm over Milslukern og i kant på høyre side,

Byggeriet 1 cm over Milslukern og i kant på høyre side.

NB! Ovennevnte innebærer at Din Baker, Milslukern og Maxim skal stå samme sted som tidligere, forutsatt at de er plassert riktig fra før.

VIKTIG ved påstyking av merker:

De fleste merkene kan strykes på. Byggeriet og Din Baker er også relativt enkle å ta av uten å ødelegge tøyet.

Ved påstryking av Profier er det viktig at man tar av plasten på begge sider av selve merket og har et papir over merket når man stryker det på (ellers smelter det inn i strykejernet).

Med de strykemerkene vi nå har er det svært lett å få på merker på tøyet, så vi håper flest mulig følger disse retningslinjene.om Tyrvings sponsoravtaler:

Under følger informasjon om hva de ulike sponsorene bidrar med, for å skape forståelse for hvorfor alle må stryke/sy på sponsormerker på overtrekkstøyet.

-Profier: betaler kr 20 000 per år i pengestøtte – 2 års avtale, 2 år igjen

-Din Baker: betaler kr 15 000 per år i pengestøtte + bakevarer for inntil kr 5 000 – 2 års avtale, 1 år igjen

-Byggeriet: betaler kr 10 000 per år i pengestøtte – 1 års avtale

-Milslukern: rabatter på Milslukern, 120 luer i 2007 og enkelte andre produkter – kun juniorer/seniorer som skal ha sponsormerke

-Maxim: produkter for ca. kr 20 000 – kun juniorer/seniorer som skal ha sponsormerke

Vi håper å kunne fornye med alle sponsorene når de nåværende avtalene løper ut.

Styret takker for hjelpen med å ivareta våre sponsorer!

(01.04.2008)


!