Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Innkalling til årsmøte


Velkommen til årsmøte i o-gruppa mandag 24.1 på klubbhuset klokken 1800.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Behandling og godkjenning av årsberetning for 2004.
4. Behandling av regnskap for 2004 i revidert stand.
5. Behandling av innkomne forslag.
6. Vedta budsjett for 2004.
7. Valg.
(09.01.2005)


!