Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

O-Kalenderen høsten 2005


Nå er den ajourført for høstsesongen: O-kalenderen for Tyrvings ungdommer (H/D13-16) og juniorer (H/D17-20) og deres foreldre, med månedlige oversikter over alle treninger og o-løp ut 2005.

Og på rekrutt-siden er det en egen ukeplan med høstens aktiviteter for de under 13 år, bl.a. mandagstreningene på Tanum og leiren som i år arrangeres på Vestlia 26-28.august.

Word-filen gir deg oversikt over alle aktivitetene i høstsesongen, bl.a. med lenker til innbydelser / info om o-løp og samlinger som ligger ute på arrangørenes nettsider.

(03.08.2005)

   

Vedlagte filer

Høsten 2005

!