Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

15-stafetten 24. mai


Oppsal Orientering's 15-stafetten lørdag 24/5, fra Rustadsaga i Østmarka, er vårens lokale stafett-happening. Herlig kaotisk o-moro for topp og bredde, med o-elite, o-ung og o-eldre på samme lag. Der målsetning er som i 2007: 4 lag á 15 etapper fullfører med stil og smil :-) som beste 1.lag - beste 2.lag - beste 3.lag - beste 4.lag.

Oppdatert 22/5: Tyrving stiller 4 lag i 15-stafetten (totalt påmeldt 50 lag), pluss 13 rekrutter på 3 lag/patruljer (totalt påmeldt 41 lag). Se PM o.a. info hos Oppsal Orientering, og vedlagte Tyrving-regler for stafettløping. || Fellesstarten går kl.11:00. NB: alle må være på Rustadsaga i god tid (minst 1 time) før sin etappe.

UK har nå fordelt etappene med stor kløkt og innsikt; en komplex mix av o-elite, o-ung og o-eldre. Der vi følger opp årets nye regler, med prioritet til ungdom og damer. Se Lagoppstillingene.

Påmelding:

 • 15-stafetten: For å være med på moro'a må du melde deg via mæjl til Morten Christophersen - seinest mandag 19/5(!)
 • Lagkonkurransen for Rekrutter 9-12 år: Parallelt med 15-stafetten blir det også arrangert en lagkonkurranse med 3-5 deltakere på hvert lag (etter modell O-festivalen), for barn og ungdommer som ikke deltar i 15-stafetten. Gøy om Tyrving stiller med mange lag her! Påmelding til lagkonkurransen sendes til Anna Göhlman.


Påmeldte ( 66 stafettløpere + 13 rekrutter pr. 22/5 ):

Oversikt


Navn klasse Navn klasse
Morten Christophersen H21 Eivind Hoff H45
MARIANNE Engseth D16 Torkil E Solstad H17
Henning Strandhagen H21 Bjørn Ekeberg H20
Vegard Brox H21 Christian Grotnes H40
ELSE Grandal D40 BjørnHenning Grandal H45
TONE E Lye D21 Geir Hoff H35
Torbjørn Sagberg H21 Lars Skantze H14
KJERSTI Skantze D45 15 Don Skantze H50
Frode Konst H35 Johan Gedde-Dahl H40
BERIT Berge D45 Kristoffer Jacobsen H21
WENCHE Hultgreen D50 Terje Mathisen H50
BERIT Danielsen D45 PerKristian Ekeberg H50
Christian Holmboe H35 Marius M Søvik H16
MARIANNE Njåstein D40 Håkon Njåstein H15
ZSUZSA Fey D21 30 Inge Gunnes H35
Henning Spjelkavik H21 Eystein Weltzien H55
Matthias Gilgien H21 Espen H Weltzien H19
SOLVEIG Sikkeland D45 Egil Eide H45
HEGE Feiring D35 Jonas Gedde-Dahl H14
INGRID Skantze D19 Halvard Berg H45
ÅSA Franzén D21 Alf Pettersen H50
Torgeir Nørbech H19 Morten Saue H17
Gunnar Fiskum H17 45 Lars-Erik Fiskum H50
JULIE MARIE Kinneberg D13 Gustav Fiskum H14
ELINE H Horne D13 Jørgen H Horne H14
KRISTINE H Horne D40 Jørgen Stenwig H16
MARIT S Berg D15 Petter Reistad H14
ANNE Bjørnstad D40 Eirik Norseth H13
INGER A Tiltnes D55 Markus K Kongsberg H14
DAGRUN Brox Rayamajhi D21 60 Morten Kongsberg H45
UNN Ellefsen D55 Dag Kolberg H55
Arne Tiltnes H55 Ivar Opsahl H60
(RANNVEIG W Øverøyen) Dsyk (MatsOlav Berg) Hsyk
(HANNA Lindseth) Dsyk (Ove Sætra) Hsyk
Rekrutter
Astrid Fiskum D11 Hanna E Solstad D12
Siri Grandal D11 Ida F Haltia D11
Hanne Grandal D10 Stine Njåstein D10
Oda Sikkeland D10 Anniken S Grimsmo D10
Thea F Haltia D9
Magnus Wølneberg H11 Aksel B Koppang H11
Oscar Fiskum H10 Henrik B Koppang H9


I likhet med "storebror" 25manna på høsten; Oppsal's 15-stafetten har detaljerte regler om hvem som kan løpe de ulike etappene. En smått kaotisk oppgave for UK å vurdere løpere av ulik alder, kjønn og nivå opp mot hverandre og samtidig få etappekabalen til å gå opp ;-)

Dessuten, på 15-stafetten skal hvert lag ha:
 • minst 4 DAMEløpere, og
 • minst 3 løpere fra DH13-16, med begge kjønn representert (ny regel i år)
 • Oppdatert 17/5: Arrangøren presiserer nå på sin nettside at dette skal leses som totalt 5 D-løpere på hvert lag (!)


For å kunne stille 4 Tyrving-lag (som vi har klart de siste årene) trenger vi derfor påmelding fra minst:

 • 20 yndige DAMEløpere
 • 12 freshe 13-16 åringer, derav 4 D13-16
 • Status pr. 22/5 :-) Ungdomsgruppa stiller med hele 14x HD13-16, vi har også fått mobilisert 21 damer, og totalt har vi faktisk et overskudd på 6 løpere/ reserver. Og Rekruttgruppa stiller med 13 "ferskinger" under 13 år.


Mer om 15-stafetten: Etappene 1-4 løpes som 3 parallelle stafetter; på hver av de 4 første etappene har hvert lag 3 løpere ute samtidig. Når alle de tre 4.etappeløperne har fullført, kan lagets løper på 13. etappe starte ut og konkurransen fortsetter som vanlig o-stafett.

De fleste etappene har et relativt enkelt o-nivå, for at flest mulig lag skal kunne fullføre med stil og smil :-)
 • 1.etp (løper A/B/C): 3 km B-nivå
 • 2.etp (løper A/B/C): 6 km A-nivå
 • 3.etp (løper A/B/C): 2 km C-nivå
 • 4.etp (løper A/B/C): 4 km B-nivå
 • 13.etp: 4 km B-nivå
 • 14.etp: 3 km B-nivå
 • 15. etp: 6 km A-nivå


(22.05.2008)

   

Vedlagte filer

Tyrving-regler for stafettløping - 15stafetten 2008

!