Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

NM samling


IL Tyrving og AOOK inviterer til åpen kretssamling for juniorer på Kongsvinger 2.-5.august 2004.

20.-22.august arrangeres NM-uka 2004 nær Kongsvinger. Løpsterrenget ligger syd for Kongsvinger. NM-programmet er:

fredag 20.august – NM junior klassisk, Matrand i Eidskog
lørdag 21.august – NM junior kort, Bæreiavangen ved Kongsvinger
søndag 22.august – NM senior stafett, Bæreiavangen ved Kongsvinger


Kun to uker før NM-uka arrangerer AOOK (med IL Tyrving som teknisk arrangør) NM-forberedende samling (2.-5.august) syd for Kongsvinger på Hedmarken. I løpet av samlingen, som strekker seg over fire dager, legges det opp til seks o-tekniske økter.

Transport
Fremmøte mandag 2.august mellom kl.14.00 og kl.15.00 på Sigernessjøen Camping på Granli, syd for Kongsvinger. Transport vil foregå med personbiler. Oppgi ved påmelding behov for transport eller tilbud om ledige plasser i bil. Alle som stiller med bil vil få kjøregodtgjørelse i henhold til kretsens satser. Info om transport i personbiler til og fra samlingen vil bli lag ut på Tyrvings nettside og tilsendt klubbene etter at påmeldingsfristen har gått ut. Samlingen avsluttes etter en økt torsdag 5.august.

Overnatting
I hytter på Sigernessjøen Camping. Det er dyner og puter i hyttene, så ta med laken, putevar og dynetrekk. Hyttene er ellers godt utstyrt, men alle må ta med kopp, tallerken og bestikk.

Bespisning
Arrangøren kjøper inn all mat (middag og øvrige måltider). Ta med matpakke til lunsj tirsdag. Det vil bli grilling på onsdag kveld.

Trening
Det blir en o-teknisk økt på mandag, to på tirsdag, to på onsdag og en på torsdag.

Utstyr
Ta med sengetøy, matpakke til lunsj tirsdag, kompass, løperbrikke, skrivesaker, drikkeflaske, kopp, tallerken, bestikk, treningstøy etc.

Kostnader
Egenandelen er anslått til i underkant av kr 1500. Dette dekker alle utgifter til transport (til, fra og under samlingen), overnatting, mat (se over), treningsmateriell og øvrige leirutgifter iht. kretsens regler. Regning sendes klubbene i etterkant av samlingen.

Ledere / Trenere
Halvor Hobøl stiller som trener fra kretsen. Arrangørklubben Tyrving stiller med 2-3 ledere.

Påmelding
Til IL Tyrving v/Morten Christophersen
Tlf: 41933650(m)
Mail: morten@tyrving.idrett.no

Påmeldingsfrist 25.juni!!! (04.06.2004)

   

Vedlagte filer

Innbydelse

!