Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Diskusjon

Kategorier Orientering Sportslig Hvem er Tyrving ?

Hvem er Tyrving ?


Emne: Forfatter:
Tidspunkt:
   
Message  Hvem er Tyrving ?
Eivind H 09.01.2004 15:27
 
Jeg leser både med interesse og gjør meg noen tanker om en del av de paradokser som denne debatten kan være et godt bevis på.

Denne saken fra Tone om ski-o eller ikke er ikke mitt poeng, men det som slår meg er at mange av medlemmene våre har oppfatninger og meninger om hvordan klubben skal/ bør drives og hvilke prioriteringer som bør gjøres.
Men hvem er det som skal ta de vanskelige beslutingene, foreta avveininger og forsvare dem i etterkant ? Hvem er villig til være Tyrving ?

Vi kan ikke bare stille krav uten at vi også er villig til å stille opp for klubben og ivareta de tillitsverv som skal besettes !

Årsmøtene er stort sett bare besøkt av de få som har sagt seg villig til å påta seg verv for at vi alle skal ha en klubbstruktur.

Det er ikke rart at mange sier nei takk til verv når det handler om å bruke egen fritid på ulønnet arbeid med mange vanskelige beslutninger og attpåtil bli kritisert som belønning ! Det kreves et ganske stort engasjement for å ville påta seg slike oppgaver noe f.eks. Morten har gjort i mange år. Selvsagt bringer det en masse gode stunder også, men likevel !

Det er viktig med debatt og bra at Forumet kanskje endelig kan bli satt litt fart i, men jeg vil også oppfordre alle som har meninger om klubben vår til å tenke over det gamle ordtaket; "tenk ikke bare på hva klubben kan gjøre for deg - men også på hva du kan gjøre for klubben !" (-og møt for all del opp på årsmøtet, og ta del i fellesskapet !)


Message    RE: Hvem er Tyrving ?
anders tiltnes 14.01.2004 16:07
 
Når er årsmøtet??? Hvilke dato?

!