Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Diskusjon

Kategorier Orientering Sportslig Tiomila 2005

Tiomila 2005


Emne: Forfatter:
Tidspunkt:
   
Message  Tiomila 2005
Olav Nipen 29.04.2004 09:34
 
Tiomila 2004 er vel gjennomført, og det er tid for å forberede seg til Tiomila 2005. Årets erfaringer er en fin videreutvikling av selve arrangementet (nærmer seg raskt Jokulastandard) samt utvikling av herrelaget til å nærme seg potensial for topplassering. I tillegg var det gledelig med 2 Tyrving ungdomslag innenfor topp 15% av antall deltagende lag. Mens inntrykkene er forholdsvis ferske, så håper jeg at du i tillegg til kun å lese dette innlegget at du har også lyst til å bidra med innlegg til hvordan Tyrving kan utvikle seg til neste Tiomila (både herrer, damer og ungdom).

Vedrørende arrangementet, så var det i tillegg til godt kart, bra løypelegging, utfordrende terreng, en fin utvikling med bruk av storskjern og speakertjeneste. Jeg har familie og venner som i Vancouver (9 tidssoner unna) sammen kunne delta i Tiomilafesten foran deres egen PC-storskjerm med speakerlyd og bilder fra arenastorskjermen, og bli enda mer motiverte for å jobbe med utvikling av orienteringssporten utenfor Skandinavia.

Vedrørende Tyrvings prestasjoner, så synes jeg det er gledelig at vi nå i 2003 har kapasitet til å ha meget gode løpere på nøkkeletapper som 8. og 9. etappe. Fortsatt synes jeg vi brenner litt for mye krutt på 1.etappe, men det er jo veldig viktig å være med fra begynnelsen slik at etterfølgende løpere får bedre selskap i klyngene.

Som fokusområder fram til Tiomila 2005 (og enda lengre) vil jeg foreslå at vi tenker på:

1. Utvikle 1. etappe-egenskaper. Dette trenger ikke være våre aller beste individuelle løpere, men løpere som har 1.etappe-teft. Opplagte forberedelser er trening rettet mot løpsstyrke, rasjonell løpsteknikk i terreng (slik at man kan kruse i høyhastighetsklynger og følge med på kartet og være smartere inn i postene), samt erfaring fra fellesstarter og stafetter. Vi har mange erfarne og kloke hoder i Tyrving som sikkert kan spisse rådene til aktuelle løpere mer enn hva jeg kan.

2. Utvikle gode nattløps-tog-løpere, litt av det samme som 1.etappeløpere, men mer rettet mot å øke gjennomsnittshastigheten under nattløp (Geir er vel et typeeksemel for slike egenskaper). Vi bør nok ha et egnet opplegg for nattløptrening fra sept-04 og helt fram til 23/4-05.

3. Utvikle våre gode 16 og 15 åringer til å bli framtidige habile Tiomilaløpere for Tyrving. I Tiomila hadde vi ni 15-16 åringer som alle hadde vært med på minst 2 Tiomilaer. Min yngste sønn, Mathias, uttrykte klart under hjemreisen at han har som mål å løpe ”longa natten” så snart han blir gammel nok (helst vil han gjøre det for 2. laget neste år, men det er vel noen år for tidlig). Her har vi en gruppe som har vært med på festen flere ganger, som har lyst til fester med herrelaget, og at klubben har en mulighet som kan utnyttes.

4. Motivere rutinerte nattløpere til å trene godt ett år til. Vi trenger kjappe ringrever til korte og vanskelige nattetapper (Halden brukte for eksempel Kjetil B og Petter T til dette).

5. Sette mål for lag i 2005; et topp herrelag hvor klubben er sterk nok til å bruke de 4 beste løperne på de 4 siste etappene, et 2. herrelag med fokus på utvikling av unge løpere, 2 fulle damelag, og 3 ungdomslag.

!