Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Diskusjon

Kategorier Orientering Sportslig Funksjonærliste Tyrvings o-løp 26. mai 2004 på Vestmarksetra

Funksjonærliste Tyrvings o-løp 26. mai 2004 på Vestmarksetra


Emne: Forfatter:
Tidspunkt:
   
Message  Funksjonærliste Tyrvings o-løp 26. mai 2004 på Vestmarksetra
Per Øhlckers 25.05.2004 10:20
 
Som tidligere informert overbemanner vi funksjonærlisten slik at også de funksjonærene som er påmeldt skal få løpe, ved at de starter fortrinnsvis sent eller tidlig og avløser hverandre. Vær klar over at vi bruker brikketid som løpstid, slik at du kan starte når som helst og allikevel få riktig tid, men husk selv når du starter i tilfelle brikken din skulle dø underveis.

De delansvarlig bes å tenke gjennom sin oppgave og informere meg om mulige mangler og problemer jeg kan ha oversett.

1. Ad hoc: Alle påmeldte Tyrvingsløpere er herved informert at de kan bli bedt om å ta et tak der og da, bl.a. som avløsere når andre funksjonærer skal løpe:

2. Løypelegger: Kjell Røkke: Ansvar for at løypene har rette sportslige kvalitet, trykte kart i plast i tilstrekkelig antall som leveres startleder Nina Kolberg, at postene og kvitteringsbukker er på plass, og riktig postkode på postene. PM.

3. Startfunksjonærer: Leder: Nina Kolberg, med teamet Per K Ekeberg, Inger Tiltnes, Don Skanze og Sidsel Owren Nørstebø. Innbytere etter behov. Nina har ansvaret for at det er merket til start, sette opp startsegl, startklokker er på plass, en fornuftig organisering med nedtellingsbåser, og at vi noterer hvem som starter, etc. Kritisk fase er minuttene rett før og rett etter start, når det hele er i gang. Vi vil bruke brikketidene til resultatene, så en eventuell feil start gir bare problemer dersom vedkommendes brikke feiler, noe som er lite sannsynlig.

4. Sekretariat/Mål/Resultatservice: Leder: Henning Spjelkavik, med teamet: Zsusa Fey, Terje Mathisen, Berit Danielsen, Arne Edvinsen, Sverre Lindseth, Thomas Nipen, Jørgen Nipen. Funksjonærbu lovet fra Bærum kommune, parkert ved steinsperre mellom øvre og nedre parkeringsplass.

5. Rigging og prøveløping: Leder: Morten Christophersen, med teamet: Nicholas Morgan, Sunniva Jørgensen, Dagrun Brox, Frode Konst, Kristin Øverøyen, + noen flere som Morten spør. Rigge mål med målsegl, brikkeavlesning, strekktidsprinting, sette opp telt, sette opp oppslagstavle, merke fra Billingstadsletta, merke til start. Vaske doene som skal ha dopapir, sette opp speakeranlegg. Plukke litt og pynte litt med blomster hvis dere får tid. Riggeteam bør møte kl 16:00 eller etter avtale med Morten.

5. Speaker: Christian Holmboe, med Olav Nipen som avløser. Sette opp speakeranlegg i samarbeid med riggegjengen.

6. Løperdrikke og kakesalg: Leder: Milda Øhlckers med teamet Alf Pettersen og Rannveig Øverøyen. Krus og drikkepulver får de fra Morten Christophersen, vann fra Per Øhlckers og Kjell Røkke. 2 kasser brus fra Per Øhlckers. Milda ordner varmt vann på termos, kaffe og teposer, kaker, vekslepenger, bøtte til å blande saft i, og mugger for å skjenke saft.

7. Liberos for uventete situasjoner: Arne Tiltnes og Dag Kolberg, som f.eks. manglende materiell, postfeil, etc.

NB: Vi har tre avvikssituasjoner å håndtere i forhold til en fullt funksjonell samlingsplass: I. Samlingsplass flyttet til nedre parkeringsplass pga steinsperre. Litt utrivelig, men burde gå greit. II. Vi har ikke strøm, så vi belage oss på batteridrift i sekretariat og termosvann på kakesalg etc. III. Tilgang på vann: Pga husdyr i området tør vi ikke bruke bekkevannet, så vi må ta med vann. Disse avvik gjør det ikke optimalt, men det er håndterbart.

Ellers satser jeg på at alle Tyrvingmedlemmer gjør sitt beste for å gjøre dette løpet til en hyggelig opplevelse for alle som deltar!

Alle funksjonærer bør være på plass kl 17:00 senest. (Riggeteam 16:00 eller etter avtale med Morten)

Kontakt meg på mobiltelefon 95 90 39 89 eller e-post hvis det er noe jeg ikke har tenkt på, eller om du får problemer med din tildelte oppgave, eller om jeg har glemt deg på funksjonærlisten.

Med vennlig hilsen, løpsleder Per

* Per Øhlckers *
* Telefon hjenme: 66 84 94 01 Mobiltelefon: 95 90 39 89 *
* Adresse: Grønsundveien 150, N-1394 Nesbru, Norge *
* E-post: Per.Ohlckers@fys.uio.no *

!