Orientering | Friidrett | Hovedstyret | Barneidrett

Sesongplanlegging 2009


De fleste brikkene til sesong-puslespillet er klare. Du finner de mest aktuelle aktivitetene i Tyrving's nettkalender, som oppdateres kontinuerlig etter hvert som arrangørene fyller på med mer detaljer. I tillegg kan du bruke følgende "oppslagsverk":
  • Seniorer og juniorer bør være rimelig oppdatert på de viktigste løpene i 2009, så som NM-helger, testløp og Craft/NorgesCup; du finner dem her i NOF's terminlisteskjelett.
  • For ungdommer og andre som prioriterer mer lokale løp, og som vil bedrive en smule langtidsplanlegging (av ferier, bursdager, konfirmasjoner, hytteturerer osb.), har vi samlet o-sesongen på én side, se vedlagte O-Ung / lokalt terminlisteskjelett (ajour pr. 10.mars).
  • Alle innmeldte o-løp i kongeriket finner du online i NOF's komplette terminliste.
  • Sommerferien gir plenty muligheter for å kombinere ferie og o-løp, både i Norge (se NOF's terminliste) og ute i Europa; World-of-O's kalender gir fin oversikt og link'er til arrangørenes infosider. Årets schläger (med 66 Tyrving'er) er Dolomites 5dagers 6-12. juli ifm. juniorVM.

En stor bøling Tyrving'er har allerede (før finanskrisen ;-) bestemt seg for å reise til Italia og Dolomites 5dagers 6-12. juli. Der vi også skal være heiagjeng under juniorVM. Vår "camp director" er Atle Søvik, som holder kontakten med PWTtravel. Og vedlagt her finner du en egen veiledning som tar deg gjennom det noe kompliserte påmeldingssystemet.

Neste P.frister skulle vært 31/3 (og 31/5), men ble endret til onsd. 18/3; arrangøren hadde annonsert et "tak" på 3000 deltaker, og er nå stengt med 3538 påmeldte (derav 1322 norske - og 66 Tyrving'er).

(10.03.2009)

   
   

Vedlagte filer

Veiledning for påmelding til Italia - Dolomites 5dagers
Terminlisteskjelett lokale o-løp / O-UNG (pr. 10/3)

!